Välkommen till vår hemsida!

Att kasta bad på bastustenar som innehåller skadliga och t.o.m. farliga ämnen utgör en verklig risk för hälsan. Då man badar bastu med stenar vars beståndsdelar inte har undersökts, finns det risk för att skadliga eller t.o.m. farliga ämnen frigörs i bastuns inandningsluft. Suomen Kiuaskivi-stenarna har undersökts och innehåller inte följande skadliga ämnen.

 

UTAN KISMINERAL - SVAVELFRI
- Innehåller inga kismineral som kunde avge skadliga svavelgaser: bastuluften halls färsk och lätt andas.

KVARTSFRI OCH ASBESTFRI – UTAN STENDAMM
- Innehåller varken kvarts eller asbestmineral, som kunde förorsaka risker för silikos- eller asbestosjukdomar.

AVGER INTE RADONGAS
- Ingen cancerbildande radioaktivitet

PASSAR TILL ALLA BASTU - UNGSTYPER
- Mäntyharju bastusten tillverkas I energiekonomiskt passliga stenstorlekar för alla olika bastu-ungstyper (t.ex. el-, trä- och rökbastu-ungar samt ävenspecialtyper)