Om Företaget

I likhet med många andra familjeföretag som tillverkar högklassiga produkter, har även Suomen Kiuaskivi en lång historia. Delvis var det slumpen som bidrog till att man i början av 1980-talet hittade en värdefull stenfyndighet, som med hårt arbete och grundlig forskning förädlades så att den bäst lämpar sig för sitt ändamål, bastusten.

Företaget grundades av Pentti Moilanen år 1982. Pentti medverkade under hela sin livstid i militärens musikkår och grundade Suomen Kiuaskivi Kb efter att han gått i pension. I samband med Pentti Moilanens bortgång tog Penttis dotter Pirjo över ansvaret år 1991. Pirjo flyttade tillsammans med sin familj från Seinäjoki till Kristina för att fortsätta Penttis livsverk.

Idag, närmare 30 år sedan sitt grundande, har företaget en modernare tappning och en ansenlig del av bastustenarna levereras även utanför landets gränser. Kundrelationer som går årtionden tillbaka, och kunder som troget varje sommar kommer för att hämta sina bastustenar över länsgränserna talar för sig.

Trots att åren gått och verksamheten globaliserats, har företagets röda tråd inte tappats. Målet är att leverera högklassig, undersökt och säker bastusten åt kunden, precis som Pentti Moilanen hade för avsikt år 1982.