Olivinstenen

Allmän information om olivinförekomsten i Mäntyharju
Geologiska forskningcentralen har utfört en grundlig undersökning av olivinförekomsten i Mäntyharju (rapport nr. M 19/3132/-81/80). Bergarten konstateras vara exceptionell till kemiska och mineralogiska sammansättningen. Ingen motsvarande formation känns annorstädes i Finland. Forskningscentralen har testat bergarten i äkta bastuförhållande och konstaterna att olivinstenen lämpar sig förträffligt till bastusten.

Olivinstenen från Mäntyharju som bastusten
Enligt undersökningar utförda I Tekniska högskolans laboratorium för ekonomisk geologi (Prof. Heikki Niini) är Mäntyharju olivinsten mycket homogen och särkilt hållfast. Dess huvudmass består av ett sällsynt, exeptionellt rent, hårt mineral, olivine, som tål utomordenligt bra höga temperature. Uppskattat enligt en klassificering som Statens tekniska forskningcentral har utveklat (VTT / GEO Communication 25, 1976) är stenens förvittringsgrad oförvittrad (Rp0). I själva förekomsten träffas tätt mikroskopiskt tuna klorit-serpentinådror. Dessa främjar krossningen av store stenblock till mindre för bastu-ugnar passliga bitar. Den höga specifika vikten tillasamkrossningen av store stenblock till mindre för bastu-ugnar passliga biter. Den höga specifika vikten tillsammans med de goda värmeegenskaperna försäkrar att stenarten bade binder och friger värme I jämn takt och länge. Den jämna värmeexpanderingen minksar den för alla stenarter karakteristiska mekaniska förvittringen I bastuns temperaturförhållande. Olivisten är hälosam inte endast på grund av dess kis-och dammfrihet utan också därför, att dess uranhalt är minimal, vilket betyder att stenen in avger radioakti radongas (förorsakar cancer) såsom de vanligaste stenarterna , främst graniter och gnejser, gör.