Oliviini - Kiuaskivet

Yleistietoa Mäntyharjun Oliviiniesiintymästä
Geologian tutkimuskeskus on suorittanut erittäin perusteellisen tutkimuksen Mäntyharjun oliviiniesiintymästä (seloste n:o M19/3132/-81/80). Kivi todetaan kemialliselta ja mineraaliselta koostumukseltaan varsin poikkeukselliseksi. Tällaista ei ole Suomesta muualta löydetty.

Tutkimuskeskus on testannut kiven saunankiukaissa ja toteaa sen varsin sopivaksi kiuaskivimateriaaliksi.

Mäntyharjun Oliviinikivi kiuaskivenä
Teknillisen korkeakoulun taloudellisen geologian laboratoriossa suoritettujen tutkimusten mukaan (prof. Heikki Niini) oliviinikivi on tasalaatuista ja lujaa ja sen päämassan muodostaa harvinainen, poikkeuksellisen terve, kova ja erittäin hyvin kuumuutta kestävä oliviini. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratorion kehittämän kivilaatuluokituksen (VTT/GEO tiedonanto 25, 1976) mukaisesti arvioiden Mäntyharjun oliviinikivi on rapautuneisuudeltaan Rp0 (rapautumaton). Itse oliviiniesiintymässä on tiheässä mikroskooppisen ohuita kloriitti-serpentiinijuonia. Nämä edistävät kiven murskaamista sopivankokoisiksi kiuaskiviksi. Kiven erityisen korkea omaispaino yhdessä sen hyvän ominaisläpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden kanssa takaa sen, että kivi sitoo ja luovuttaa lämpöä tasaisesti ja kauan. Tasainen lämpölaajeneminen hidastaa kaikille kiville ominaista mekaanista rapautumista saunan lämpötilavaihteluissa. Oliviinikivi on terveellinen paitsi rikittömyytensä ja kivipölyttömyytensä vuoksi myös siksi, että sen uraanipitoisuus on äärimmäisen vähäinen, ts. kivestä ei vapaudu syöpää aiheuttavaa radonkaasua niinkuin tavanomaisista kivistä, ennen kaikkea graniiteista ja gneisseistä.

Oliviinikiven ja oliviinidiabaasin ero
Koska markkinoilla on tarjolla vain kahta erilaista kiuaskivilaatua, on niiden välistä eroa hyvä hieman selventää.

*Tiedot oliviinidiabaasin koostumuksesta perustuvat keskiarvoon valmistajien ilmoittamista suhteellisista osuuksista